Skip to main content

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług oferowanych przez Serwis www.badamyto.pl i jest skierowana do Użytkowników Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z Serwisem pod adresem korespondencyjnym:  BadamyTO, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@badamyto.pl.

I. Dane zbierane przez serwis

 1. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy w Serwisie, którego operatorem jest firma BadamyTO, podaje swoje dane dobrowolnie.

II. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.
 2. Serwis www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO zbiera również dane Użytkowników, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Serwisu.
 3. Dane Użytkownika zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera od Serwisu, którego operatorem jest firma BadamyTO
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie Serwisu www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron Serwisu.
 5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Serwisem www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO, przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem i ustosunkowania się do zapytania Użytkownika.
 6. Dane Użytkownika są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 7. Za zgodą Użytkownika dane wykorzystywane są w celach marketingowych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 9. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Serwisu www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO

 

III. Wykorzystywanie danych przez Serwis

 1. Dane Użytkownika zbierane są w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera od Serwisu, którego operatorem jest firma BadamyTO
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie Serwisu, którego operatorem jest firma BadamyTO, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron Serwisu.
 3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Serwisem, którego operatorem jest firma BadamyTO przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem i ustosunkowania się do zapytania Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 5. Za zgodą Użytkownika dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

IV. Zmiana danych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

V. Zabezpieczenie danych

 1. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu, którego operatorem jest firma BadamyTO. jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu, którego operatorem jest firma BadamyTO Informacja wysyłana z serwera Serwisu, którego operatorem jest firma BadamyTO do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
 2. Serwis www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO. stosuje także certyfikaty tożsamości o bardzo wysokiej jakości i poziomie zabezpieczeń takie jak certyfikat wydany przez firmę https://comodo.pl.

 

 

VI. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej serwisu www.badamyto.pl.

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VII. Zmiana Polityki Prywatności

Serwis www.badamyto.pl, którego operatorem jest firma BadamyTO sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani na stronie Serwisu pod adresem – polityka prywatności.

Nie możesz kopiować zawartości strony.

Stanowią one wartość intelektualną firmy BadamyTO.